กีฬาสัมพันธ์ 5 สถาบัน
ประจำปี 2009
กลุ่มผู้รับใช้พระเจ้า ภาค 2 เชียงราย ( เจ้าภาพ )
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ,
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 
และโรงพยาบาลโอเว่อร์บรุ๊ค
สถานที่ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ
และสนามกีฬาโรงเรียนคริสเตียนไพศาสศาสตร์


สรุปผลการแข่งขัน

แชมป์ฟุตบอล    โรงพยาบาลโอเว่อร์บรุ๊ค
แชมป์ว่อลเล่ยบอล   โรงพยาบาลโอเว่อร์บรุ๊ค
แชมป์กองเชียร์    โรงพยาบาลโอเว่อร์บรุ๊ค
แชมป์ตระกร้อ      โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
แชมป์เปตอง       โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์
กีฬาพื้นบ้าน         โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เจ้าภาพปีหน้า 2010        โรงพยาบาลโอเว่อร์บรุ๊ค