ค่ายรวีฤดูหนาว คจ.วังธรรม
6-7 ธค.2009
บ้านผาขวางพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย